Hercberg Yacht Law

Sky is the limit

Sektor żeglugi handlowej regulują przepisy bezpieczeństwa opracowane od początku XX wieku i oparty na międzynarodowych konwencjach, takich jak SOLAS, MARPOL. Natomiast stosowanie tych regulacji bezpieczeństwa w przypadku jachtów jest czymś stosunkowo nowym i…